Dana Pampasan

Fullerton Markets adalah ahli dalam The Financial Commission, organisasi antarabangsa yang terlibat dengan resolusi pertikaian dalam industri khidmat kewangan bagi pasaran Forex.

finCom_300

Tentang Financial Commission

The Financial Commission ditubuhkan untuk menjadi jawatankuasa pihak ketiga yang neutral untuk menyemak dan menyelesaikan secara adil semua duan dalam usaha untuk melaksanakan resolusi yang lebih mudah dan cepat, berbanding dengan melalui regulator industri dan sistem legal. Commission ini memastikan para trader dan broker dapat menyelesaikan pertikaian mereka dalm cara yang cepat, efisyen, adil dan saksama, dan pada masa yang sama memastikan mereka mendapat jawapan kepada keraguan mereka, lalu menyumbang kepada pengetahuan menyeluruh mereka tentang Forex.

Selain ini, Commission juga menyediakan perlindungan tambahan kepada trader menggunakan Dana Pampasan.

Lindungi Dana Anda

Dana Pampasan bertindak sebagai polisi insurans bagi pelanggan para ahli. Dana ini akan dipegang dalam akaun bank yang berasingan dan hanya akan digunakan jika ahli menolak untuk mengikuti keputusan dari Financial Commission.

Dana Pampasan dibiayai oleh Financial Commission melalui peruntukan dari 10% yuran bulanan keahlian pada dana.

Ia adalah penting untuk memahami bahawa dana hanya akan digunakan untuk keputusan yang telah dibuat oleh Financial Commission; seluruh pelanggan para ahli tidak berhak untuk pembayaran dari dana pampasan.

Dana Pampasan hanya akan melindungi keputusan sehingga 20,000€ bagi setiap pelanggan.

fincom-section-logo
pipprofit-logo-1

Muat turun aplikasi hari ini

  • New call-to-action
  • New call-to-action