Sijil Pendaftaran

Fullerton Markets telah menerima Sijil Pendaftaran oleh Pejabat Harta Intelek New Zealand untuk cap dagangan berikut mengikut Akta Tanda Perdagangan 2002:
  1. Nombor Pendaftaran Cap Dagangan: 1067354
  2. Nombor Pendaftaran Cap Dagangan: 1067355
  3. Nombor Pendaftaran Cap Dagangan: 1067357

 

Perakuan Pemerbadanan Syarikat

Fullerton Markets telah diperbadankan di bawah Akta Syarikat Perniagaan Antarabangsa (Pindaan dan Penyatuan), Bab 149 dari undang-undang yang disemak bawah Saint Vincent and the Grenadines, 2009 seperti yang berikut:

  1. Certificate of Incorporation: 24426 BC 2017
graduate_side-1